Kontakt

Wszelkie informacje dotyczące zapisów na nieodpłatne porady prawne można uzyskać
pod numerem telefonu 502-050-908 w godzinach pracy Urzędu

poniedziałek w godz. od 7.30 do 18.00

wtorek, środa i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30

piątek w godz. od 7.30 do 13.00.