O programie

Program „Aktywny Senior 60+” skierowany jest do osób które ukończyły 60 roku życia i mieszkają w Sosnowcu. Dzięki uczestniczeniu w programie, seniorzy będą mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat, będzie mógł przystąpić do programu poprzez złożenie wniosku, aby otrzymać imienną kartę seniora. Korzystać z przygotowanych ofert będzie można po okazaniu imiennej karty seniora wraz z dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym.

Udział w programie nie jest warunkowany sytuacją dochodową. Jedynym kryterium jest ukończenie 60 roku życia. Program rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014r., natomiast wnioski można składać już od 1 października 2013r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu „Aktywny Senior 60+”

Zarządzenie Prezydenta w sprawie zasad wydawania karty Programu „Aktywny Senior 60+”

Dla seniora

Wniosek o wydanie karty Seniora

Przygotuj dowód osobisty

Miejsce, które skupia wszelkie działania dedykowane osobom
po 60 roku życia.

Wypełnij wniosek

do pobrania na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania, lub w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro III.

Złóż wniosek

w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro III,
poniedziałek od 7:30 do 18:00; wtorek, środa, czwartek
7:30 do 15:30
oraz w piątek 7:30 do 13:00.

Odbierz kartę

karty wydajemy osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro III,
poniedziałek od 7:30 do 18:00; wtorek, środa, czwartek
7:30 do 15:30
oraz w piątek 7:30 do 13:00.

Dla Partnera

Urząd Miejski w Sosnowcu wciąż poszukuje partnerów chętnych do wzięcia udziału w programie. Jeżeli Państwa firma posiada ofertę skierowaną do Seniorów, jeżeli może zaoferować rabaty, zniżki, darmowe wejścia, jeżeli chce stworzyć wizerunek firmy przyjaznej Seniorom – Proszę zgłosić się do nas!
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 –go Maja 33 41-200 Sosnowiec pokój 403
Firmy i instytucje, które posiadają ofertę dla osób 60+ zapraszamy do włączenia się w program „Aktywny Senior 60+”. Warunkiem przystąpienia do programu jest wyrażenie woli współpracy na rzecz seniorów i przedstawienie oferty z atrakcyjnymi dla seniorów zniżkami i promocjami. W zamian za udzielenie rabatów oferujemy bezpłatną promocję w środowiskach senioralnych oraz na stronach internetowych Miasta, w mediach i materiałach promocyjnych.

Ankieta przystąpienia Partnera do programu

Porozumienie dla Partnera

Załącznik do Porozumienia

Osoba do kontaktu:

Piotr Wesołowski
e-mail: senior60@um.sosnowiec.pl
tel. 32 296-23-06

Partnerzy programu

    Kontakt


    Można się z nami kontaktować telefonicznie: 32 296-23-06
    wysyłając e-maila na adres: senior60@um.sosnowiec.pl,
    lub odwiedzając nas osobiście: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
    ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro