Kontakt

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 296-23-19 lub 32 296-23-58

pokój 411 i 412, piętro 3