Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi

Sosnowiec – miasto na prawach powiatu realizuje projekt pn. „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”.

Celem projektu jest: utworzenie i funkcjonowanie do 31.12.2018r. 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrycie kosztów opieki 20 niań na obszarze Sosnowca

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku

Wartość projektu: 1 525 411,08 PLN

Dofinansowanie projektu z budżetu UE: 1 372 869,97 PLN

Grupa docelowa: Rodzice dzieci do lat 3 z Sosnowca znajdujący się w trudnej sytuacji, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano trzy formy wsparcia

1)            utworzenia nowego oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Czołgistów 5 oferującego 25 miejsc opieki,

2)            utworzenia Klubu dziecięcego przy ul. Jagiellońskiej 13 oferującego 15 miejsc opieki,

3)            refundacji kosztów opieki prowadzonej przez nianie w ramach 20 umów uaktywniających.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT