Nasza świetlica – nasze okno na świat”

„Sosnowiec – miasto na prawach powiatu w latach 2018-2019 realizował projekty dedykowane rewitalizacji Osiedla Juliusz pod nazwą: – „Rewitalizacja Osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ulicy Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; – „Nasza świetlica – nasze okno na świat” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udzielone dofinansowania dały możliwość uruchomienia Placówki wsparcia dziennego przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu.

Od 01.01.2020r. Sosnowiec – miasto na prawach powiatu kontynuuje realizację inicjatywy jaką jest zapewnienie 27 miejsc w placówce w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od. 13:00 do 18:30 ( 10:00-15:30 w dniach wolnych od zajęć szkolnych).

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem placówki osobiście w budynku przy ul. Czołgistów 5 lub telefonicznie pod numerem 575-323-444”.