Gdzie szukać pomocy

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

piętro II, pokoje 1-6,

 tel. 669 783 012

 e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 33 

 tel. 32 296 22 01


KOMENDA MIEJSKA POLICJI

SOSNOWIEC, ul. Piłsudskiego 2

tel. 32  296 12 00, 32 296 12 66, 32 296 12 55

fax  32  296 12 44


Telefony alarmowe – Jednostki ratownicze 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

998 STRAŻ POŻARNA

997 POLICJA

986 STRAŻ MIEJSKA

112  OGÓLNY NUMER ALARMOWY


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia

801 120 002 (płatny pierwszy impuls)


Policyjny Telefon Zaufania

800 120 226 (bezpłatny)

Codziennie godz. 13.00-.21.00


E-Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116 123 (bezpłatny)

Codziennie godz. 14.00-22.00


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 (bezpłatny) Poniedziałek – sobota godz. 12.00-20.00