Program przeciwdziałania przemocy

Uchwała Nr 641/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026