Pudełko życia

„Pudełko życia” to projekt skierowany do osób powyżej 60-tego roku życia, schorowanych, samotnych, niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta Sosnowca. Wpisuje się on w ramy realizowanego obecnie przez Miasto programu „Aktywny Senior 60+”. Należy również zaznaczyć, że projekt będzie realizowane przy współpracy z sosnowieckim Pogotowiem Ratunkowym.

Istotą „Pudełka życia” jest przyspieszenie dotarcia do kluczowych informacji ratujących życie, usprawnienie pracy ratowników medycznych, skrócenie czasu udzielania pomocy medycznej w domu osoby wzywającej pomocy.

Projekt polega na tym, iż w symbolicznym pudełku lub innym opakowaniu (np. słoik, puszka itp.), oznakowanym charakterystyczną naklejką będą umieszczane niezbędne informacje o danej osobie, które mogą uratować jej życie podczas akcji ratunkowej.

Oznakowane naklejką opakowanie umieszczane będzie w lodówce (jak wskazują statystyki prawie 100% gospodarstw domowych jest wyposażonych w ten sprzęt AGD), znajdującej się w mieszkaniu właściciela danego pudełka życia. Na drzwiach lodówki zostanie naklejone takie samo oznakowanie, jak na opakowaniu. Umożliwi to szybkie odnalezienie pudełka przez ratowników medycznych.

W opakowaniu znajdą się najistotniejsze informacje o stanie zdrowia osoby (przebyte choroby i zabiegi, uczulenia, przyjmowane leki, grupa krwi, dane kontaktowe z osobą wskazaną przez właściciela pudełka).Może znajdować się również informacja o tym, gdzie osoba przechowuje całą swoją dokumentację medyczną – do ewentualnego wykorzystania przez osoby udzielające pomocy. Komplet naklejek wraz z pudełkiem i kartą informacyjną rozpowszechniony będzie nieodpłatnie wśród sosnowieckich Seniorów.

Miejsca gdzie można otrzymać pudełko wraz z kompletem naklejek i kartą informacyjną:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33 pokój 403, piętro 3
Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, parter
Centrum Informacji Miejskiej Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 3/20

    Kontakt


    Można się z nami kontaktować telefonicznie: 32 296-23-06
    wysyłając e-maila na adres: senior60@um.sosnowiec.pl,
    lub odwiedzając nas osobiście: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
    ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro