Akty prawne

UCHWAŁA NR 155/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 618/XLVIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Regulamin Rady Seniorów

Interpelacja

Wniosek Radnego

Uchwała nr 571/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu zmieniająca uchwałę nr 155/XIV/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu ze zmianami

Uchwała nr 604/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmian w Statucie Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Uchwała nr 670/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej Miasta Sosnowca na lata 2021-2027