Bibliografia – dotycząca polityki senioralnej

Prace zwarte

 • Długofalowa polityka senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie. Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
 • Diagnoza społeczna 2015. Warunki jakości życia Polaków. Raport, Red. J. Czapiński, t. Panek, Warszawa 2015
 • M. Zrałek, M. Kaczmarczyk, Jakość życia seniorów w Sosnowcu w perspektywie społecznej. Raport z badań, Sosnowiec, WS Humanitas, Sosnowiec 2013
 • W. Sitek, Diagnoza społeczno-demograficzna oraz rynku pracy w Sosnowcu, UM Sosnowiec 2015
 • Strategia Rozwoju Miasta Sosnowca do 2020 r. Załącznik do uchwały nr 162/XII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2007 roku

Akty prawa miejscowego, dokumenty, materiały

 • Długofalowa polityka senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie. Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
 • Diagnoza społeczna 2015. Warunki jakości życia Polaków. Raport, Red. J. Czapiński, t. Panek, Warszawa 2015
 • M. Zrałek, M. Kaczmarczyk, Jakość życia seniorów w Sosnowcu w perspektywie społecznej. Raport z badań, Sosnowiec, WS Humanitas, Sosnowiec 2013
 • W. Sitek, Diagnoza społeczno-demograficzna oraz rynku pracy w Sosnowcu, UM Sosnowiec 2015
 • Strategia Rozwoju Miasta Sosnowca do 2020 r. Załącznik do uchwały nr 162/XII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2007 roku

Inne dokumenty

 • Długofalowa polityka senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie. Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
 • Diagnoza społeczna 2015. Warunki jakości życia Polaków. Raport, Red. J. Czapiński, t. Panek, Warszawa 2015
 • M. Zrałek, M. Kaczmarczyk, Jakość życia seniorów w Sosnowcu w perspektywie społecznej. Raport z badań, Sosnowiec, WS Humanitas, Sosnowiec 2013
 • W. Sitek, Diagnoza społeczno-demograficzna oraz rynku pracy w Sosnowcu, UM Sosnowiec 2015
 • Strategia Rozwoju Miasta Sosnowca do 2020 r. Załącznik do uchwały nr 162/XII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2007 roku