Dokument Polityki Senioralnej

Poniżej przedstawiamy Państwu załącznik do Uchwały nr 670/XXXVIII/2021r Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2021r., którym jest Dokument Polityki Senioralnej dla Miasta Sosnowca na lata 2021-2027, opracowany przez Panią profesor Marię Zrałek.