Dyplom Wojewody Śląskiego dla Radnej Rady Seniorów Miasta Sosnowca Pani Haliny Zwanieckej.

„Warto robić to, co lubisz”, to słowa wiceprzewodniczącej Rady Seniorów. Życzymy dalszej wytrwałości w realizacji zamierzeń i planów.

Gratulujemy!!!