III REGIONALNY ZLOT PATRIOTYCZNY

Z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Trójkącie Trzech Cesarzy.

1. Organizatorzy:
   – Urząd Miasta Sosnowca – Wydziała Kultury,
  – Rada Seniorów Miasta Sosnowca,
– Dom Kultury „Kazimierz”
  – MOSiR Sosnowiec,
  – Forum dla Zagłębia Dąbrowskigo,

2. Cel spotkania:
Uczczenie 103  rocznicy odzyskania niepodległości, 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,  popularyzacja rejonu Trójkąta Trzech Cesarzy, szerzenie wiedzy w dziedzinach: ochrony środowiska, historii, tradycji, zabytków itp.

3. Termin i miejsce spotkania:
9.XI.2021 r. tereny przyległe do Trójkąta Trzech Cesarzy.


4. Program spotkania:  
Trasa piesza: start: godz. 10.oo Rondo Ludwik – szlak dawnego pogranicza – Rybaczówka – Modrzejów – TTC.
Trasa rowerowa: miejsce zamieszkania – TTC. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochrony przyrody, nieletni tylko pod nadzorem opiekunów, ubezpieczenie we własnym zakresie.

Dla uczestników przygotowany jest ciepły posiłek.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ZGODNY Z ZAPOWIEDZIAMI URZĘDU MIESTA SOSNOWCA DOSTĘPNY NA PLAKATACH.

UROCZYSTOŚCI CENTRALNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 13.00
W czasie trwania ZLOTU odbędzie się prezentacja pieśni patriotycznych i wspólny ich śpiew.


5. Warunki uczestnictwa: zapisy przyjmują: Jerzy Karpiński – Tel. 608 329 239; e-mail: jkarpinski@op.pl  oraz  Stanisław Czekalski – Tel. 601 954 321, e-mail: stanczes@op.pl

Na podstawie listy zgłoszeń uczestnicy otrzymają okolicznościowy MEDAL PAMIĄTKOWY.
Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.


6. Uwagi  organizacyjne:
– w czasie trwania imprezy organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników,
– uczestnicy zobowiązani są do zaleceń prowadzących przewodników, instruktorów, ratowników oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody,
– niewłaściwe zachowanie uczestników może być podstawą do wykluczenia z imprezy,
– uczestnicy są zobowiązani do znajomości niniejszego regulaminu, a interpretacja regulaminu należy do organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian.


Impreza jest współfinansowana przez Gminę Sosnowiec

Z A P R A S Z A M Y  !