ll edycja projektu UTALENTOWANI SENIORZY SOSNOWCA wstrzymana do odwołania

Rada Seniorów informuje,że ll edycja projektu UTALENTOWANI SENIORZY SOSNOWCA została  wstrzymana do odwołania.
Seniorzy, którzy zgłosili chęć udziału zostaną poinformowani o terminie kontynuacji projektu.

Przewodn.Komisji R .S. ds.Edukacji,Kultury ,Sportu i Rekreacji
Anna Rozenau