Podsumowanie I Forum Seniora

W dniu 13 czerwca w Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA odbyło się I Forum Seniora. Dopisała duża frekwencja. Z zaproszonymi ekspertami poruszano m.in. temat bezpieczeństwa i ochrony praw Seniorów.  Na zakończenie spotkania wystąpiła Pani  Danuta Chycka, która zadbała o muzyczną oprawę imprezy.

To zaplanowany cykl spotkań, który ma na celu edukację i aktywizację Seniorów oraz integrację międzypokoleniową.