Kadencja 2015 – 2017

Skład Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Skład Zarządu

Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Jerzy Karpiński
Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Halina Zwaniecka
Sekretarz Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Urszula Kaczmarczyk

Radni Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Mirosław Chytry

Robert Deląg

Jerzy Dudek

Barbara Dyrka

Jerzy Jałowiecki

Urszula Kaczmarczyk

Jerzy Karpiński

Józef Krzynówek

Jerzy Lipniewski

Halina Michalska

Jerzy Noczyński

Halina Podgórska

Anna Rozenau

Aleksandra Skoczeń

Sylwester Strzyż

Ireneusz Świerkot

Urszula Szumniak

Halina Zwaniecka