Kadencja 2017 – 2020

Skład Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Skład Zarządu

Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Jerzy Karpiński
Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Halina Zwaniecka
Sekretarz Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Anna Żołędzka

Radni Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Grażyna Bialik

Przewodnicząca w Komisji Wyborczej,ławnik w Sądzie Rejonowym,członek Stow. ,,Aktywny Senior”, udział w wykładach i warsztatach w Stow. ,,Aktywne Kobiety”, uczestnictwo w projekcie ,,Seniorzy Decydują”, Wykształcenie Policealne-Technik Medyczny,Asystentka Stomatologiczna,Wych. kolonijny;

Wolontariuszka w Hospicjum im. św. Tomasza AP w Sosnowcu,w Stow. Pomocy Rodzinom Os. Niepełnosprawnych oraz im samym ,,Convivere”, w Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresem rehabilitacji społecznej os. Niepełnosprawnych, zorganizowanie wycieczki,wystawy fotograficznej


Mirosław Chytry

Wykształcenie średnie – techniczne, obecnie emeryt górniczy. Radny Rady Seniorów od 2013-2014, oraz 2016-2017;

Współorganizator Dni Seniora w Sosnowcu, oraz śniadania na trawie w Parku Sieleckim. Aktywny uczestnik szkoleń i warsztatów dla Seniorów.


Andrzej Czekajski

Emeryt, bardzo aktywny życiowo i w pełni uczestniczy w życiu społecznym miasta. Od wielu lat wolontariusz, czynnie działający w Stowarzyszeniu „Razem z Seniorami” przy Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu. Z wykształcenia pedagog, muzyk, akompaniujący na okolicznościowych uroczystościach DPS nr 2.

Podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych, włącza seniorów do aktywnego życia wspólnoty lokalnej. Przykładem tego są: występy mieszkańców DPS nr 2, międzypokoleniowe spotkania, zabawy, wycieczki. Mam wiele pomysłów na radosne spędzenie „jesieni życia.”


Stanisław Czekalski

Absolwent Technikum Energetycznego oraz Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej.Ukończyłem Studium Turystyki na Uniwersytecie Łódzkim oraz Marketing na AE w Krakowie.Byłem wiceprezesem i prezesem Zarządu Oddziału PTTK. Przewodnik Beskidzki, organizator imprez turystyki kwalifikowanej, rajdów,obozów młodzieżowych w Polsce,Czechach i Słowacji.Autor przewodników po Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim i innych publikacji. Współautor Krajoznawczej Odznaki Miasta S-ca, szlaków i tras rowerowych.

Pełniąc statutowe funkcje na różnych szczeblach w PTTK i Śląskiej Organizacji Turystycznej organizował dla członków stowarzyszenia: Klubu Seniora Turystyki, Klubu niepełnosprawnych oraz członków honorowych woj. Śląskiego imprezy turystyki kwalifikowanej, wycieczki rekreacyjne,spotkania autorskie itp


Robert Deląg

Wykształcenie wyższe techniczne – Politechnika Śląska w Gliwicach, inspektor Kopalń w Urzędzie Górniczym Sosnowiec. Obecnie na emeryturze. Ławnik Sądu Okręgowego i słuchacz UTW w Sosnowcu, aktywny Senior, długoletni działacz społeczny, współorganizator Dni Seniora oraz śniadanie na trawie w Parku Sieleckim.

Radny Rady Seniorów 2016-2017, członek Sosnowieckiego Stowarzyszenia Aktywny Senior, słuchacz UTW przy UŚ Medycznym w Sosnowcu, uczestnik programów oraz warsztatów dla seniorów, autor projektu obywatelskiego „Rewitalizacja Parku Sieleckiego”


Jerzy Dudek

Od lat młodości zaangażowany jestem w działalność społeczną na bazie PTTK, Stowarzyszeń lub Fundacji. Uprawiam żeglarstwo, nurkowanie i sporty motorowodne, posiadając odpowiednie uprawnienia.Jestem członkiem Stow.Rekonstrukcji Historycznej zajmującym się okresem średniowiecza, a także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA.

Od 2014r zaangażowany jestem mocno w różnorodne działania na rzecz Seniorów. Brałem udział w kilku projektach doskonalących umiejętności Seniorów. W I kadencji Rady Seniorów pełniłem funkcję Przewodniczącego a w II rzecznika prasowego i Przewodniczącego Zespołu d/s kontaktów z org. pozarząd. 


Barbara Dyrka

Wykształcenie wyższe magisterskie, Studia Podyplomowe na Katedrze Prawa i administracji- Uniwersytet Śląski Radna Rady Seniorów Miasta Sosnowca w kadencji 2015-2017, Członek samorządu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego III wieku W Sosnowcu od 2013 , Współpraca z Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety

Mobilizowanie osób starszych -seniorów do aktywnego spędzania czasu po przez uczestnictwo w imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych w ramach działalności UTW, Rady Seniorów i Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. Propagowanie Kart Seniora.


Jerzy Jałowiecki

Wykształcenie średnie, sosnowiczanin aktywnie uczestniczący w życiu miasta, entuzjastycznie nastawiony do zmian. Działacz społeczny posiadający zdolności organizacyjne. Prywatnie – optymista ceniący punktualność.

Członek stowarzyszenia Aktywny Senior, członek Sosnowieckiej Rady Seniorów w latach 2013-2017, były terenowy opiekun społeczny, udział w wykładach i warsztatach na rzecz seniorów.


Urszula Kaczmarczyk

Wykształcenie techniczne- budowa maszyn. Ogólny staż pracy 36,5 lat, referent d/s rozliczeń w WPHS w Sosnowcu, inspektor d/s zapewnienia i realizacji dostaw inwestorskich w Spółdzielni Mieszkaniowej w Będzinie, funkcjonariusz Policji w Katowicach. Obecnie emeryt.Od 8 lat kurator sądowy d/s karnych.Aktywny członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji

Opracowanie informatora dla seniorów, wystąpienie do posłanki i senatora z prośbą o zajęcie się problemem długiego oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe,utworzenie Kącika Seniora,współorganizacja Dni Seniora, organizacja turnieju szachowego.


Ewa Baranowska – Kamizela

Wykształcenie: średnie techniczne + Studium Pedagogiczne, Ławnik w Sadzie Rejonowym w Sosnowcu. Kandydatka posiada doświadczenie w szkoleniach młodzieży i dorosłych w zakresie BHP.

Od 2015 Przewodnicząca Klubu Seniora w Sosnowcu – Zagórzu. Główny cel działalności to: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych – godna starość, działalności w różnych obszarach kulturalno – oświatowch, rekreacyjnych


Jerzy Karpiński

Od czasów szkoły średniej przez cały okres swojego życia aktywnie uczestniczę w działalności społecznej.Podczas aktywności zawodowej nabyłem doświadczenie w pracy z zespołami ludzkimi. Po jej zakończeniu  podjąłem działania na rzecz środowiska seniorów.Odbyłem wiele kursów i szkoleń. Pełnione funkcje V-ce Prezes Sosnowieckiego Stowarzyszenia Aktywny Senior,członek Rady Seniorów w kadencji 2013/2015,Przewodniczący Rady Seniorów w kadencji 2015/2017.

Aktywizacja środowiska seniorów. Organizacja  „Senioriad”  w latach 2014 i 2015 oraz Dni Seniora w roku 2016 i Tygodnia Seniora w roku 2017.  Organizacja  dla Seniorów – wycieczek, wieczorków tanecznych, spotkań. Praca nad  Założeniami do Polityki Senioralnej w Sosnowcu.


Józef Krzynówek

Działam w wolontariacie w wielu wydarzeniach zarówno społecznych, sportowych, krajowych; współpracuje ze stowarzyszeniem aktywne kobiety, chętnie współpracuje w grupie. członek rady seniorów od 2013 do nadal. uzyskałem tytuł „wolontariusza roku 2015” i ambasador wolontariatu 2017. jestem członkiem stowarzyszenia aktywny senior

Obecnie pomagam Pani Helenie, która ma 90 lat i została sama. pomoc ta polega m.in. na robieniu zakupów, lekarstw, jedzenia, jeździłem do lekarza. jestem wolontariuszem   i pomagam zarówno osobom starszym jak i dzieciom co świadczą o tym uzyskane dyplomy, certyfikaty i podziękowania.


Andrzej Milejski

Jestem osobą pogodną, otwartą na wszelkiego rodzaju działania podejmowane na rzecz Senniorów. Chętnie pomagam innym. Obecnie jestem członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego.

Jestem członkiem Sosnowieckiego Stowarzyszenia Aktywny Senior. W ramach jego działalności organizuję rajdy rowerowe dla Seniorów m. in. Szlakiem Czarnej Przemszy, oraz na zalew w Sosinie. Biorę czynny udział w szkoleniach i konferencjach dot. seniorów, a także w Olimpiadach Trzeciego Wieku w Łazach.


Halina Podgórska

Ukończyłam wyższe studia ekonomiczne, podyplomowe na Politechnice Śląskiej oraz Studium Nauczycielskie. Moja praca polegała na stałym kontakcie z ludźmi – pracowałam jako pedagog i wychowawca.Pełniłam funkcję Społecznego Inspektora Pracy, Inspektora BHP oraz wiceprezesa Ogniska ZNP. Jestem ławnikiem Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz członkiem Rady Seniorów, gdzie aktywnie pełnię funkcję przewodniczącej  Zespołu ds Edukacji i Wypoczynku.

Współutworzenie: Kącika Seniora w Stacji Sosnowiec, Informatora dla Seniora, współorganizacja Dni Seniora, tez do polityki senioralnej, regulaminu Rady Seniorów. Ukończenie kursów: Wolontariat dla Seniora oraz Tworzenie projektów dla osób starszych.


Anna Rozenau

Wykształcenie wyższe, emerytowany pedagog. Słuchaczka UTW (czlonek Zarządu)-animator życia kulturalnego. Liderka działań społecznych na rzecz dzielnicy  Pogoń, współpracuje z Urzędem Miasta – radna Rady Seniorów. Uczestniczy w projektach, konferencjach, festynach, działa na rzecz klubu osiedlowego. Rozwija swoją pasję malarską w grupie plast.” Relacje”, oraz sportową w rajdach i maratonach

Inicjatorka poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, projektu siłowni na powietrzu, miejsc odpoczynku – ławki; pierwszego w Sosnowcu bulodromu, renowacji grobu dyr. Teatru Zagłębia – J.Pelszyka. Organizatorka Akademii Teatralnej dla Seniorów „Meluzyna”, życia kulturalnego seniorów UTW. 


Aleksandra Skoczeń

Członkini Rady Seniorów kadencja 2015-2017; Emerytowany pracownik adm. Akademii Muzycznej w Katowicach, Członkini ZNP, Aktywna uczestniczka projektów unijnych i krajowych ( FIO, ASOS i in.), Uczestniczka kawiarenek obywatelskich w Sosnowcu, Aktywna uczestniczka inicjatyw obywatelskich, Wykształcenie: wyższe techniczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Współorganizatorka Dni Seniora w Sosnowcu, Uczestniczka Sportowej Olimpiady Seniora  w  Łazach, Uczestniczka warsztatów i szkoleń dla seniorów organ. przez różne Stow. na rzecz osób starszych, Uczestniczka Konferencji senioralnych w Sejmie i in., Aktywna uczestniczka spotkań na rzecz tworzenia polityki senioralnej.


Urszula Szumniak

Jestem emerytowanym ekonomistą. W polskim hutnictwie przepracowałam ponad 30 lat.Mam potrzebę aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. W latach 2013-2014 byłam wiceprzewodniczącą I Rady Seniorów. W II Radzie Seniorów, której kadencja rozpoczęła się w 2015 i trwa nadal pełnię funkcję przewodniczącej zespołu d/s rozwoju, samorządności i budżetu. Jako przedstawiciel Rady Seniorów uczestniczę w pracach Komisji Rady Miejskiej naszego miasta.  

01.10.2015 Warszawa uczestnik posiedzenia I-go Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W 2013-2014 udział w  Projektach ” Seniorzy Decydują” i „Rozwijamy Radę Seniorów”. W 2016-2017 udział w 3 konferencjach Forum Seniora. W 2017 udział w projektach Modelowe Rady Seniorów i Użyteczne Rady Seniorów.


Ireneusz Świerkot

Jestem wieloletnim działaczem społecznym, uczestniczę w Olimpiadach sportowych dla Seniorów w Łazach. Jestem członkiem I i II kadencji Rady Seniorów miasta Sosnowca. Byłem kilkanaście lat Przewodniczącym Związków Zawodowych.

Jestem współorganizatorem Senioriady na Górce Środulskiej, prezesem Stowarzyszenia „Aktywny Senior”. Organizuje wiele spotkań i wycieczek dla Seniorów i nie tylko.


Bogusława Tutajewicz

Byłam długoletnim pracownikiem ŚL.UW w Katowicach. Posiadam wykształcenie wyższe (UŚ w Katowicach)  oraz podyplomowe ( Akademia Ekonomiczna w Katowicach)

Przez dwa lata byłam słuchaczką UTW w Sosnowcu, biorę udział w spotkaniach organizowanych przez Stow. Tw. Kultury Zagł. Dąbr. Jestem autorką 3 tomików wierszy oraz 2 książek dla dzieci. Organizują promocję tych książek w różnych bibliotekach z udziałem m.in. seniorów.


Halina Zwaniecka

Wykształcenie-technik ekonomista. Jestem osobą otwartą na wszelkiego rodzaju działania podejmowane na rzecz seniorów. 

Aktywnie działa na rzecz środowisk senioralnych od młodzieńczych lat. Została odznaczona Brązowym Krzyżem za zasługi przez Radę Państwa. Jest Prezesem Zakładowego koła PCK, Zastępcą Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia o Porozumieniu Rad Seniorów. Drugą Kadencję Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów w Sosnowcu. Założyciel i Prezes Klubu Seniora 60+ „Kalinówka”, jak również inicjator powstania Rady Dzielnicy Dańdówka. Współzałożyciel Stowarzyszenia, „Od Juniora do Seniora”. Uczestniczyła wielu projektach m.in. Senior działa, Senior z Pasją, Ambasador Srebrnego pokolenia i innych. Jest w posiadaniu wielu nagród i wyróżnień, posiada również CERTYFIKAT WOLOTARIUSZA.


Anna Żołędzka

Jestem sosnowiczanką. Posiadam wykształcenie wyższe,podyplomowe (administracyjne,pomoc społeczna). Od ponad 23 lat jestem czynna zawodowo. Obecnie pracuje w MOPS, polityką dot. seniorów zajmowałam się pracując w WPS w Urzędzie Miejskim. Tam nabyłam doświadczenie w pracy z Seniorami i na rzecz Seniorów.  Posiadam wiedzę i doświadczenie dot. tematyki samorządowej, byłam radną (1994-1998). Jestem osobą pracowitą, kreatywną oraz aktywną. Lubię wyzwania i działania.

Współorganizator: Dni Seniora w Sosnowcu,Miejskiego Programu „Aktywny Senior60+”.Uczestnik projektu”Seniorzy decydują.Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu”. Były opiekun Rady Seniorów. Mam 45 lat, lecz mimo mojego wieku chcę zaangażować się w pracę na rzecz polityki senioralnej naszego miasta.