Kadencja 2021-2025

Skład Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Skład Zarządu

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Halina Zwaniecka
Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Stanisława Wysocka
Sekretarz Rady Seniorów Miasta Sosnowca – Celina Alochno

Radni Rady Seniorów Miasta Sosnowca


Halina Podgórska – trzecia kadencja RS, wykształcenie ekonomiczne, ostatnie lata pracy jako nauczycielka, Zainteresowania: turystyka, zwierzęta.


Urszula Such – pierwsza kadencja w RS, z wykształcenia psycholog, pedagog,
ekonomistka, studia podyplomowe; kocha młodzież, lubi pracę z ludźmi.


Ireneusz Świerkot – Radny Rady Seniorów przez trzy kadencje. Przew9dniczący Komisji Zdrowia Rady Seniorów również przez trzy kadencje. Założyciel dwóch stowarzyszeń. Aktualnie działa w założonym stowarzyszeniu „Aktywni dla Sosnowca”. Współpracuje z Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu , jak również z Domem Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu


Arkadiusz Rogala – pierwsza kadencja RS, były pracownik policji (głównie przestępstwa zorganizowane), zainteresowany działalnością na rzecz integracji seniorów i wspierania seniorów miasta Sosnowca.


Ewa Kamizela-Baranowska – druga kadencja RS, sosnowiczanka od wielu pokoleń, wykształcenie średnie techniczne: włókiennictwo, pracowała w Politex; lubi pracę z ludźmi, od 6 lat prowadzi klub seniora (Zagórze, obecnie ul.
Warszawska), przewodnicząca wspólnoty mieszkaniowej w Zagórzu, na bieżąco rozwiązuje problemy seniorów.


Elżbieta Michalik – pierwsza kadencja RS, z zawodu nauczycielka, ostatnio pracowała w szkole na stanowisku zastępcy dyrektora; obecnie 4. kadencja w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w sekcji emerytów i rencistów, założyła tam Klub Aktywnego Seniora, działa też w kasie zapomogowo- pożyczkowej oraz jako rezydent i pilot wycieczek; ławnik w sądzie okręgowym w Katowicach oraz członkini Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.


Robert Deląg – czwarta kadencja RS, inżynier górnictwa, pracował w kopalni Sosnowiec oraz w Urzędzie Górniczym, obecnie słuchacz UTW, wiceprezes wspólnoty mieszkaniowej w Sosnowcu. Nadal gotowy do pracy społecznej.


Jadwiga Kamerdyn – pierwsza kadencja RS, od 45 lat mieszka w Sosnowcu, pochodzi z województwa zachodnio-pomorskiego, jej pasja i zawód to gastronomia, nadal pracuje, dodatkowo zajmuje się tzw. trudną młodzieżą z OHP,
przygotowuje młodzież do pracy kucharza. Jest wszechstronna, lubi aktywność.


Jerzy Karpiński – czwarta kadencja RS, przewodniczący w dwóch poprzednich kadencjach, lubi pracować społecznie, jego hobby to: działka, turystyka, podróże. Deklaruje wsparcie dla nowych członków rady, wykorzystując własne
dotychczasowe doświadczenia. Jego celem jest kontynuowanie rozpoczętych i wypracowanych dotychczas kierunków działań rady.


Zofia Roskosz – pierwsza kadencja RS, z wykształcenia technik ekonomista, odbyła też liczne szkolenia, pracowała w służbie zdrowia w przychodni. Założyła Klubu Seniora „Marzenie”, lubi się udzielać społecznie i pracować z ludźmi.


.Jolanta Koziak – pierwsza kadencja RS, rodowita sosnowiczanka, ukończyła technikum hutniczo-mechaniczne, przewodnicząca samorządu UTW w WS Humanitas, prezes Sosnowieckiego Stowarzyszenia „Aktywny Senior”, ławnik w
Okręgowym Sądzie w Katowicach, gotowa do aktywnego działania w Radzie Seniorów.Helena Ślusarczyk – pierwsza kadencja RS, wykształcenie średnie ogólnokształcące.  Od lat zajmuje się działalnością społecznościową. Po przejściu na emeryturę czynnie uczestniczy w życiu seniorów, co pozwala jej podnosić  swoją widzę potrzebną w działaniu na rzecz środowiska senioralnego.


Stanisław Czekalski – druga kadencja RS, absolwent technikum energetycznego i Politechniki Śląskiej, pracował w Fabryce Maszyn Górniczych; były prezes PTTK, aktywny działacz na rzecz turystyki, przewodnik górski. W poprzedniej kadencji RS zainicjował między innymi organizację Krynickich Rajdów Jana Kiepury i zlotów w Trójkącie Trzech Cesarzy oraz podjęcie uchwały na temat ustanowienia parków krajobrazowych w terenie źródłowym Potoku Zagórskiego.


Józef Krzynówek – czwarta kadencja RS, wykształcenie średnie techniczne, pracował w P.P.B. Mostostal Będzin, od 15 lat działa jako wolontariusz sportowy, uzyskał tytuł Wolontariusza Roku 2015. Aktywny społecznie, ostatnio
wytypowany do działań na rzecz bieżących akcji charytatywnych.


Stanisława Wolszczak – pierwsza kadencja RS, z wykształcenia inżynier, pracowała w przemyśle ciężkim, potem jako agent ubezpieczeniowy. Lubi sport, np. siatkówkę; organizowała wystawy storczyków i zjazdy absolwentów Liceum
im. E. Plater.


Aleksandra Skoczeń – trzecia kadencja RS, wykształcenie techniczne i studia na UŚ; w duszy humanistka, w radzie dotychczas wspomagała rzecznika prasowego, prowadzi własną stronę internetową dla seniorów.


Roman Kwiatkowski – pierwsza kadencja RS, wykształcenie średnie w zawodzie: technik energetyk, pracował w Hucie Katowice; lubi działać społecznie.


Halina Zwaniecka – trzecia kadencja RS, sosnowiczanka od 3 pokoleń, z wykształcenia technik ekonomista; odznaczona Krzyżem Zasługi RP za działalność społeczną, wiceprezes Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Polsce z siedzibą w Krakowie. Założycielka grupy inicjatywnej rady dzielnicy Dańdówka, ambasadorka srebrnego pokolenia przy Urzędzie Marszałkowskim w latach 2019–2020. Otrzymała dyplom od marszałka za aktywność społeczną dla województwa. Inicjatorka powstania „Klubu Senior+” przy ul. Jodłowej.


Stanisława Wysocka – pierwsza kadencja RS, z wykształcenia technik ekonomista, pracowała w Urzędzie Miejskim; lubi pracę z ludźmi, udziela się w klubie „Senior+” na ul. Jodłowej, uczestniczyła w zajęciach klubu seniora przy hospicjum w Klimontowie.


Celina Alochno – pierwsza kadencja RS, sosnowiczanka od wielu pokoleń, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe: zarządzanie i marketing, pracowała w Arcelor Mittal (dawna Huta
Cedler), emerytka od 2016 r. Obecnie aktywnie działa w klubie „Senior+” na ul. Jodłowej oraz w zajęciach UTW przy Uniwersytecie Medycznym. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe i życiowe z pełnym zaangażowaniem wykorzystuje na rzecz rady i społeczności seniorów.