XXVI Sesja Rady Seniorów

Dnia 29 stycznia 2020r. odbędzie się XXVI posiedzenie sesji Rady Seniorów o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa, sala 221. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Współpraca z mediami przez seniorskie organizacje pozarządowe – mgr. Ewa Warecka z Politechniki Śląskiej
 4. Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Seniorów
 5. Dyskusja
 6. Uchwała nr 38
 7. Przedstawienie propozycji Planu Pracy Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu na 2020 r.
 8. Dyskusja
 9. Uchwała nr 39
 10. Przedstawienie propozycji Planów Pracy Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami i Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.
 11. Dyskusja
 12. Uchwała nr 40
 13. Przedstawienie propozycji Ramowego Planu Pracy Rady Seniorów na 2020 r.
 14. Dyskusja
 15. Uchwała nr 41
 16. Informacja Przewodniczącego o działaniach Rady między sesjami
 17. Informacja Przewodniczących z Pracy Komisji Problemowych
 18. Dyskusja
 19. Sprawy organizacyjne
 20. Interpelacje i zapytania Radnych
 21. Wolne wnioski i informacje
 22. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Seniorów

Jerzy Karpiński