XXVII Sesja Rady Seniorów

Dnia 26 lutego 2020r. odbędzie się XXVII posiedzenie sesji Rady Seniorów o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa, sala 221. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołów z  XXV i XXVI sesji Rady Seniorów
 4. Omówienie działań podejmowanych przy Opracowaniu Polityki Senioralnej
 5. Przyjęcie Sprawozdań  Komisji Problemowych za II półrocze 2019 roku.
 6. Przyjęcie Sprawozdania Rady Seniorów za 2019 rok.
 7. Uchwała
 8. Informacja Przewodniczącego o działaniach Rady między sesjami
 9. Informacja Przewodniczących z Pracy Komisji Problemowych
 10. Dyskusja
 11. Sprawy organizacyjne
 12. Interpelacje i zapytania Radnych
 13. Wolne wnioski i informacje
 14. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Seniorów

Jerzy Karpiński