XXVIII Sesja Rady Seniorów

Dnia 14 września 2021r. odbędzie się XXVIII posiedzenie sesji Rady Seniorów o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa, sala sesyjna. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXV  i XXVII sesji.
 4. Działania Rady w okresie pandemii.
 5. Informacja z Konwentu Rad Seniorów w Krakowie.
 6. Omówienie działalności Rady w ramach Polityki Senioralnej Sosnowca.
 7. Propozycje do działalności Rady na IV kwartał 2021r.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie Sesji.