XXX Sesja Rady Seniorów

Dnia 8 listopada 2021r. odbędzie się XXX posiedzenie sesji Rady Seniorów o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa, sala sesyjna. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Seniorów
  4. Podsumowanie działalności Rady w okresie kadencji 2017/2021
  5. Dyskusja
  6. Sprawozdanie z działalności Rady za okres 2017 – 2021
  7. Uchwała Nr 44/XI/2021
  8. Wolne wnioski i informacje
  9.  Zakończenie Sesji.