Sosnowiecki Szpital
Miejski sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
41-200 Sosnowiec
Izba Przyjęć
tel. 32 413-02-00

Rejestracja Poradni Specjalistycznych
tel. 32 413-05-00 do 07
Sosnowiecki Szpital
Miejski sp. z o.o.
ul. Zegadłowicza 3
41-200 Sosnowiec
 
Izba Przyjęć
tel. 32 413-04-10

Rejestracji
Poradni Specjalistycznych
tel. 32 413-03-48

Rejestracji
Poradni Chirurgicznych
tel. 32 413-03-49
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 5 im. św. Barbary
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
Izba Przyjęć
tel. 32 368-22-67

Szpitalny Oddział
Ratunkowy wraz z Zespołami Wyjazdowymi
tel. 32 368-21-61

Obszar Segregacji Medycznej, Rejestracji i Przyjęć
tel. 32 368-21-65 lub 32 368-21-66

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
tel. 32 368-23-81

SCANX – Centrum Diagnostyki Obrazowej
tel. 32 661-00-90 lub 801-88-88-11

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
tel. 32 368-22-80

Stacja Dializ
tel. 32 368-22-77
Centrum Pediatrii
im. Jana Pawła II
ul. G. Zapolskiej 3
41-200 Sosnowiec
Izba Przyjęć
tel. 32 720-77-74
Instytut Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego
ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec
tel. 32 266-08-85

    Kontakt


    Można się z nami kontaktować telefonicznie: 32 296-23-06
    wysyłając e-maila na adres: senior60@um.sosnowiec.pl,
    lub odwiedzając nas osobiście: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
    ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro