INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ AKTYWY SENIOR 60+”

Urząd Miejski w Sosnowcu ul. Al. Zwycięstwa 20 zgodnie
z art.13  ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuje:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Programie „Aktywny Senior 60 +” przyjętym Uchwałą nr 676/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r.  w sprawie uchwalenia programu „Aktywny Senior 60+”,

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie „Aktywny Senior 60+”, brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie „ Aktywny Senior 60+”,

3. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca z siedzibą w Sosnowcu ul Al. Zwycięstwa 20,

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane  przez okres uczestnictwa w Programie „Aktywny Senior 60+” do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych w stosunku do niego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana osoby i ich sprostowania,

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawiki 2,

8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w  Sosnowiec ul. Ignacego Mościckiego 14 pok. 405.

    Kontakt


    Można się z nami kontaktować telefonicznie: 32 296-23-06
    wysyłając e-maila na adres: senior60@um.sosnowiec.pl,
    lub odwiedzając nas osobiście: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
    ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro