Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1
ul. Wojska Polskiego 19
41-200 Sosnowiec
tel. 32 269-88-60 lub 32 269-88-62
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 4
ul. Nowopogońska 57
41-200 Sosnowiec
tel. 32 266-19-68
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 9
ul. Wawel 15
41-200 Sosnowiec
tel. 32 368-48-00
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 10
ul. gen. J. Hallera 5
41-200 Sosnowiec
tel. 32 291-37-87
Przychodnia „MILOWICE” spółka z o.o. ul. K. K. Baczyńskiego 14
41-200 Sosnowiec
tel. 32 363-08-50
32 363-08-51
32 293-86-40
32 293-85-43
OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu spóła z o.o.
Specjalistyczno-Rejonowa Przychodnia Lekarska
ul. Piłsudskiego 9
41-200 Sosnowiec
tel. 32 269-52-26
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Plac Medyków 2
41-200 Sosnowiec
tel. 32 290-16-00
32 368-24-32
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
Dyspozytor
tel. 999; 112
32 363-63-80
Transport sanitarny
tel. 32 363-63-83
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
tel. 32 266-24-34

    Kontakt


    Można się z nami kontaktować telefonicznie: 32 296-23-06
    wysyłając e-maila na adres: senior60@um.sosnowiec.pl,
    lub odwiedzając nas osobiście: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
    ul. 3-go Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pokój 403, piętro